Contract de Servicii Gazduire Servere Cloud

Acesta este un contract de servicii gazduire servere cloud cu APPNOR MSP S.R.L. si trebuie sa fie acceptat inainte de comandarea oricarui serviciu de pe site-ul www.cloudini.ro .

Etapele tehnice pentru incheierea contractului presupun selectarea uneia sau mai multor oferte din site-ul www.cloudini.ro, citirea si acceptarea prezentului contract, bifarea casutei: “Am citit si accept Contractul de Furnizare Servicii Cloudini” si confirmarea comenzii.

Prin parcurgerea acestor etape, Beneficiarul accepta oferta www.cloudini.ro in conformitate cu art 9 din Legea comertului electronic nr 365/2002 cu modificarile si completarile ulterioare iar la bifarea optiunii “Confirm comanda” se genereaza o semnatura electronica asa cum este ea definita in Legea semnaturii electronice nr 455/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul completat cu datele de identificare ale Beneficiarului va fi identificat in mod unic printr-o suma de control criptografica SHA1 iar aceasta va fi trecuta pe fiecare factura.

Contractul este incheiat in limba romana.

Acest contract de prestari servicii impreuna cu toate anexele sale (“Contractul”) a fost incheiat astazi , de catre si intre:

APPNOR MSP S.R.L., - Prestatorul serviciilor de gazduire web si inregistrare domenii prin intermediul Cloudini ( www.cloudini.ro ) - cu sediul in Bucuresti, str. Promoroaca nr. 5, et. 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/11100/2010, avand Cod Unic de Inregistrare 27709080, capital social 130.000 RON, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr 18815, denumita in continuare “PRESTATOR” sau “Cloudini”, pe de-o parte

Si

, - Clientul identificat prin datele pe care le-a introdus in formularul de comanda din websiteul www.cloudini.ro. Prin achitarea primei proforme emise, clientul recunoaste corectitudinea datelor introduse si devine Beneficiar al serviciilor oferite de Cloudini. Informatiile introduse se regasesc in prima factura trimisa catre clientul avand calitatea de Beneficiar. Factura devine parte integranta a prezentului contract.

PRESTATORUL si BENEFICIARUL, denumiti in continuare individual PARTEA si colectiv PARTILE, au convenit urmatoarele:

CAP I OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1. Contractul are ca obiect prestarea de catre PRESTATOR catre BENEFICIAR a uneia sau mai multor categorii de servicii (“Servicii”), in functie de optiunea BENEFICIARULUI, exprimata dupa cum urmeaza:

Servicii:

 • servicii de gazduire cloud server - servere virtualizate ce ruleaza pe infrastructura fizica pusa la dispozitie in intregime de Cloudini. Cloud serverele se comporta ca niste servere dedicate ruland un sistem de operare propriu si pot fi integral administrate de catre BENEFICIAR
 • spatiu de stocare date pe echipamentele Cloudini
 • transfer de date in protocol IP (acces Internet)
 • alocarea de adrese IPv4 din spatiul de adrese propriu

Produse:

 • revanzare certificate SSL
 • inregistrare domenii web
 • licente software de la terti provideri

CAP II DURATA CONTRACTULUI:

Art. 2.1. Contractul este incheiat pe o durata initiala de 12 luni si isi va produce efectele incepand cu data punerii in functiune a primului Serviciu, in baza comenzii plasate prin interfata de control.

Art. 2.2. Durata Contractului se va prelungi automat cu cate o perioada de 12 luni daca niciuna din PARTI nu notifica celeilalte PARTI incetarea Contractului cu 15 zile calendaristice inainte si daca exista cel putin un Serviciu in derulare in baza unei comenzi.

Art. 2.3. Beneficiarul poate plasa noi comenzi oricand dupa intrarea in vigoare a Contractului si astfel durata Contractului se va prelungi automat pina la data de incetare cea mai indepartata pentru oricare din Serviciile comandate.

CAP III DREPTURI SI OBLIGATII CONTRACTUALE

Art. 3.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

3.1.1 Cloudini se obliga sa presteze BENEFICIARULUI una sau mai multe categorii de Servicii sau/si sa furnizeze Produse, in functie de optiunea BENEFICIARULUI, exprimata conform comenzilor.

3.1.2 Cloudini se obliga sa presteze BENEFICIARULUI Serviciile in conditiile si la termenele stabilite in Contract.

3.1.3 Sistemele Cloudini sunt configurate sa activeze serviciile in cel mult 30 minute de la momentul comenzii. Cloudini se obliga sa inceapa prestarea Serviciilor in maxim 1 zi lucratoare de la momentul confirmarii platii cu card sau prin Paypal a serviciului comandat sau de la inregistrarea platii in contul Cloudini in cazul transferului bancar. Data inceperii prestarii serviciului este data trimiterii de Cloudini catre Beneficiar a mailului de confimare a activarii serviciului comandat. In unele cazuri, mailul de confirmare trimis de Cloudini poate fi gresit interpretat si incadrat drept junk; BENEFICIARUL este incurajat sa verifice si foderul junk sau spam inainte de a contacta Cloudini.

3.1.4 Confidentialitatea datelor. Cloudini se obliga sa pastreze confidentialitate asupra tuturor datelor si informatiilor la care ar putea avea acces cu ocazia prestarii Serviciilor, pe intreaga durata a Contractului. Obligatia de confidentialitate nu se refera la informatiile si documentele care sunt sau urmeaza sa fie publice, informatiile si datele comunicate tertilor sau la care tertii urmeaza sa aiba acces in mod firesc, in cadrul activitatii desfasurate de Cloudini pentru BENEFICIAR, in conformitate cu dispozitiile Contractului.

3.1.5 Cloudini poate suspenda serviciul sau poate rezilia unilateral contractul in urma unei cereri oficiale din partea unei autoritati care are competenta juridica asupra sa. In cazul unor cereri din partea autoritatilor competente, in conformitate cu Legea 82/2012, Cloudini poate dezvalui autoritatilor identitatea si datele de contact ale BENEFICIARULUI, iar Cloudini nu va fi raspunzator pentru orice daune sau urmari ale dezvaluirii si BENEFICIARUL confirma ca nu va initia actiuni sau pretentii impotriva Cloudini pentru asemenea dezvaluiri.

3.1.6 Cloudini nu verifica si nu are cunostinta despre continutul stocat sau transferat de catre BENEFICIAR sau de catre orice alt tert. Orice tert care se considera prejudiciat de continutul stocat sau transferat de catre BENEFICIAR trebuie sa se adreseze autoritatilor competente pentru a solicita Cloudini indepartarea continutului in cauza.

3.1.7 Cloudini nu este raspunzator pentru neprestarea Serviciilor daca BENEFICIARUL nu isi indeplineste intocmai si la timp toate obligatiile prevazute in Contract.

3.1.8 Cloudini nu este raspunzator pentru prejudiciile directe si indirecte cauzate de folosirea necorespunzatoare a Serviciilor de catre BENEFICIAR sau datorate oricarei pierderi sau intreruperi de activitate a BENEFICIARULUI din cauze imputabile Cloudini.

3.1.9 Cloudini va efectua operatiuni de suport tehnic doar in ce priveste functionalitatea generala a platformei cloud asa cum e descris in Anexa de Suport si in Matricea de Responsabilitati.

Art. 3.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.2.1 BENEFICIARUL are la dispozitie panoul de control prin care poate efectua operatiunile tehnice de baza pentru crearea si operarea cloud serverelor de ex: alegere versiune sistem operare, instalarea automata a anumitor produse software, operatiuni legate de starea serverului (restart, suspend, resume, reboot) etc. In mod exceptional, la cererea BENEFICIARULUI, Cloudini poate executa astfel de operatiuni iar acest lucru fiind un serviciu de suport tehnic avansat poate duce la costuri suplimentare pentru BENEFICIAR.

3.2.2 BENEFICIARUL este de acord cu modalitatile de oferire suport tehnic din partea PRESTATORULUI asa cum sunt descrise in Anexa de Suport si in Matricea de Responsabilitati.

3.2.3 BENEFICIARUL este raspunzator pentru securitatea scripturilor si programelor software instalate in contul sau si va mentine permisiuni de acces corespunzatoare, cat mai restrictiv cu putinta, indiferent de metoda de instalare utilizata. BENEFICIARUL este singurul raspunzator pentru toate actiunile desfasurate sub contul sau, inclusiv pentru actiuni desfasurate daca a fost compromisa securitatea credentialelor de acces (nume utilizator si parola). Beneficiarul este raspunzator pentru mentinerea in siguranta a credentialelor de acces iar daca banuieste ca securitatea a fost compromisa va urma procedura de schimbare a parolei compromise si va anunta de indata echipa de suport tehnic Cloudini.

3.2.4 Copii de siguranta si pierderea datelor. BENEFICIARUL isi asuma integral riscul folosirii serviciilor. Cloudini va rula un serviciu de backup zilnic (snapshot de sistem de fisiere), care rescrie backupurile mai vechi de 2 zile, asadar copiile de siguranta vor avea maxim 2 zile. Acesta este un serviciu de curtoazie, fara a avea asociat vreun cost, vreo garantie sau un timp asumat de recuperare a datelor. Snapshots pot ajuta la refacerea sistemului de fisiere, asa cum arata la un moment dat, dar nu sunt o solutie de backup continut fisiere. Cloudini nu este responsabil pentru integritatea, disponibilitatea, accesibilitatea sau existenta unor copii de siguranta (backup) ale datelor BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL isi asuma intreaga responsabilitate pentru aceste date si obligatia de a oferi PRESTATORULUI acces la un backup propriu atunci cand doreste restaurarea sa.

3.2.5 BENEFICIARUL se obliga sa foloseasca serviciile respectand integral Politica de Utilizare Acceptabila disponibila la adresa www.cloudini.ro/politica-de-utilizare-acceptabila.php (PUA).

3.2.6 Inregistrarea domeniilor. Inregistrarea domeniilor se supune regulilor autoritatilor emitente a acestor domenii (ROTLD pentru domenii .ro, ICANN pentru domenii .com .org .net .biz, Eurid pentru domenii .eu sau autoritati internationale care emit diverse domenii)

Inregistrarea numelor de domeniu la autoritatile TLD (Top Level Domain) se face pe principiul primul venit-primul servit si este posibil ca intre momentul plasarii comenzii, a platii si efectuarii inregistrarii domeniului, acesta sa fie inregistrat de o alta persoana sau o alta firma. In asemnea situatii, BENEFICARUL poate cere returnarea sumelor platite in avans sau inregistrarea altui nume de domeniu, fara nicio pretentie suplimentara catre Cloudini

CAP IV. PLATA SI FACTURAREA SERVICIILOR

Art. 4.1. Serviciile Cloudini sunt furnizate cu plata in avans si pot fi achizitionate in 2 feluri:

4.1.1 Servicii preplatite pe baza de abonament. Serviciile pot fi comandate si preplatite pe perioade de 1 luna, 3 luni, 6 luni sau 12 luni. Fiecare serviciu Cloudini are un pret in functie de perioada preplatita, pretul este afisat in pagina http://www.cloudini.ro/preturi

Cloudini va emite prima factura proforma in momentul comandarii unui nou serviciu. Ulterior, Cloudini va emite facturi proform cu 10 zile inainte de expirarea perioadei platite pentru un serviciu sau pentru toate serviciile active. Beneficiarul trebuie sa achite proformele emise inainte de expirarea perioadei platite.

Beneficiarul accepta faptul ca atata vreme cat un serviciu contractat recurent nu este anulat printr-o cerere din partea sa sau de catre Cloudini, serviciul va ramane activ si valid si se vor emite periodic facturi de utilizare, chiar daca Beneficiarul alege sa nu foloseasca serviciul.

La expirarea perioadei preplatite, daca BENEFICIARUL are credit servicii, serviciul va continua sa functioneze in conformitate cu conditiile de la 4.1.2.

4.1.2 Servicii preplatite cu consum calculat orar. Unele dintre serviciile oferite de Cloudini sunt disponibile pentru plata in functie de durata de utilizare. Beneficiarul achita o anumita suma in avans, iar aceasta suma devine credit servicii. Fiecare serviciu Cloudini are un pret orar, pretul este afisat in pagina http://www.cloudini.ro/preturi Consumul fiecarui serviciu utilizat care nu este preplatit pe perioade definite (1 luna, 3 luni etc) este calculat la fiecare 60 minute, iar valoarea totala rezultata este scazuta din creditul Beneficiarului pana la epuizarea creditului. Furnizarea serviciilor este conditionata de existenta unui credit suficient sa acopere functionarea serviciilor timp de 3 zile la nivelul de consum curent. In panoul de control, BENEFICIARUL poate vedea o estimare a timpului de functionare ramas in baza creditului disponibil.

Art. 4.2. Factura fiscala. Cloudini va emite factura fiscala pentru incasarea Pretului Serviciilor in maxim 5 zile calendaristice de la data confirmarii incasarii. Factura fiscala va fi trimisa Beneficiarului prin mijloace electronice (e-mail) iar o copie electronica este disponibila in panoul de control timp de cel putin 12 luni de la emitere.

Art. 4.3. Beneficiarul intelege si accepta ca Cloudini poate suspenda sau intrerupe furnizarea oricarui sau tuturor serviciilor daca nu exista suficient credit servicii sau daca proformele pentru servicii pe baza de abonament nu au fost achitate in termenul stabilit. Suspendarea sau intreruperea Serviciilor va fi notificata notificata cu 5 zile in avans BENEFICIARULUI.

Art. 4.4. In situatia in care BENEFICIARUL nu plateste pretul Serviciilor in 7 zile de la scadenta facturii proforma pentru servicii pe baza de abonament, Cloudini poate sterge definitiv toate datele din conturile de gazduire web iar BENEFICIARUL este singurul responsabil pentru pierderea datelor sale. In situatia in care BENEFICIARUL nu reincarca credit suficient in 7 zile de la expirarea creditului anterior, Cloudini poate sterge definitiv toate datele din contul BENEFICIARULUI, iar BENEFICIARUL este singurul responsabil pentru pierderea datelor sale.

Art. 4.5. Unele produse sau servicii achizitionate prin intermediul Cloudini sunt licentiate cu terti furnizori (certificate SSL, licente software etc) iar utilizarea lor va fi guvernata de conditiile de licentiere ale tertilor furnizori. Factura proforma aferenta licentelor software ale unui tert poate fi emisa la o data diferita de data de facturare a serviciilor.

CAP V. GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE

5.1 Cloudini ofera o garantie de functionare a serviciului de minim 99.9% calculata la nivelul unei luni calendaristice.

Garantia Cloudini acopera serviciile de creare si operare cloud servere: infrastructura datacenter, platforma fizica, software de virtualizare, componente de retea (switchuri, routere etc), stocarea de date (storage), transfer de date in protocol IP.

La cererea BENEFICIARULUI, in cazul in care disponibilitatea unui serviciu scade sub minimul garantat, Cloudini crediteaza cu 110% perioada de nefunctionare sub minimul garantat pana la cel mult contravaloarea abonamentului pentru o luna calendaristica. BENEFICIARUL poate solicita creditarea contului sau cel mai tarziu in luna urmatoare celei in care nu a fost indeplinita disponibilitatea garantata. Creditul va fi acordat ca credit servicii si va putea fi folosit doar pentru achitarea altor servicii furnizate de Cloudini. Aceasta creditare reprezinta remediul unic al nerespectarii disponibilitatii minim garantate.

5.2 Garantia de functionare nu se aplica in urmatoarele cazuri:

 1. mentenanta tehnica programata si anuntata de catre Cloudini
 2. intreruperi cauzate de BENEFICIAR prin instalarea de scripturi, programare software sau instalarea de aplicatii scrise de terte parti
 3. atacuri informatice ( hacks, atacuri DoS, virusi) provocate de terti
 4. cauze care sunt in afara controlului Cloudini si care nu pot fi anticipate in mod rezonabil;
 5. intreruperi datorate stabilitatii anumitor aplicatii software sau sisteme de operare si
 6. suspendarea serviciilor de catre Cloudini pe motiv de neplata

CAP VI. INCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Contractul inceteaza la implinirea termenului prevazut la Articolul 2.1. sau prin acordul PARTILOR.

6.2 BENEFICIARUL poate rezilia unilateral contractul in cazul in care Cloudini nu furnizeaza serviciile in parametrii conveniti si nici nu remediaza situatia in 5 zile de la primirea notificarii scrise care descrie detaliat in ce consta problema. In aceasta situatie, Cloudini va returna sumele platite in avans exclusiv pentru serviciile sale cloud servers. Nu va fi returnata nicio suma corespunzatoare inregistrarii de domenii, certificate SSL, licente software de la terte parti etc. Rezilierea Contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre PARTI la data survenirii ei.

6.3 BENEFICIARUL poate rezilia unilateral contractul daca Cloudini doreste modificarea clauzelor contractuale sau a tarifelor iar BENEFICIARUL nu accepta noile conditii.

6.4 Cloudini poate rezilia unilateral contractul in cazul in care:

 1. BENEFICIARUL nu achita serviciile cf. 4.1.1 sau 4.1.2 sau
 2. BENEFICIARUL incalca in mod repetat sau intentionat prevederile art 3.2.5 In acest caz nu va fi returnata nicio suma platita in avans
 3. BENEFICIARUL a introdus date eronate, incomplete sau false la plasarea comenzii si nu a corectat informatiile;
 4. Cloudini determina, la discretia sa, ca folosirea serviciilor de catre BENEFICIAR creaza un risc semnificativ de securitate sau performanta tehnica pentru platforma, pentru alti beneficiari sau pentru furnizori ai Cloudini (de ex in cazul in care BENEFICIARUL este in mod repetat tinta a unor atacuri DDoS)

CAP VII. LIMITAREA RASPUNDERII

7.1 In nicio imprejurare, raspunderea cumulativa a Cloudini fie in baza contractului, fie datorita neglijentei nu va depasi contravaloarea sumelor incasate de Clodini in ultimele 2 luni calendaristice de la BENEFICIAR. BENEFICIARUL recunoaste ca pretul platit de el reflecta alocarea riscului asumat prin prezentul Contract si ca Cloudini nu ar incheia acest contract in lipsa unei asmenea limitari.

7.2 BENEFICIARUL se obliga sa ia toate masurile pentru a isi asigura eventualele pierderi provocate de indisponibilitatea serviciilor. In functie de nivelul de importanta al serviciilor si potentialul pierderilor BENEFICIARULUI, acesta va putea sa contracteze, pe cont propriu, servicii redundante de la mai multi prestatori din diferite locatii geografice sau sa incheie asigurari de disponibilitate sau impotriva pierderii datelor de la terte companii specializate.

CAP VIII ALTE DISPOZITII:

8.1 Forta majora si cazul fortuit constituie cauze exoneratoare de raspundere pentru PARTEA care le invoca. Notificarea cauzei exoneratoare de raspundere se va face de catre PARTEA care o invoca in maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la momentul aflarii acesteia.

8.2 Anexa de Suport Tehnic, Matricea de Responsabilitati si Politica de Utilizare Acceptabila ( www.cloudini.ro/politica-de-utilizare-acceptabila (PUA)) sunt parti integrante ale prezentului Contract.

8.3 In masura in care oricare dintre dispozitiile Contractului devine nula sau inaplicabila datorita unor noi reglementari, respectiva dispozitie va fi reformulata in noul spirit al legii, iar restul prevederilor Contractului se vor aplica astfel dupa cum prevede fiecare dintre acestea.

8.4 Cloudini poate modifica anumite prevederi din Contract si va anunta Beneficiarul despre noile conditii. Serviciile deja achitate vor fi prestate in continuare in baza contractului initial. La expirarea perioadei platite, Beneficiarul poate alege sa foloseasca in continuare serviciile, aderand astfel la noul contract, sau poate renunta unilateral daca nu accepta noile prevederi contractuale. Versiunea curenta a Contractului Cloudini este intotdeauna disponibila la adresa http://www.cloudini.ro/contract

8.5 Perioade de evaluare gratuita. Beneficiarii pot primi ocazional, gratuit, servicii Cloudini pentru testare si evaluare. Beneficiarul serviciilor gratuite nu le va utiliza in medii de productie iar prin utilizarea acestor servicii, asa-cum-sunt, Beneficiarul renunta la orice garantii si la orice pretentii de despagubire in cazul functionarii necorespunzatoare. Cloudini poate introduce limitari sau restrictii ale functionalitatii serverelor pe durata evaluarii gratuite. La terminarea perioadei de evaluare gratuita, Beneficiarul va putea opta pentru trecerea la servicii platite sau va inceta utilizarea serviciilor.

8.6 Litigiile de orice natura decurgand din executarea Contractului vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o solutie convenabila pentru ambele PARTI, litigiul va fi supus instantei judecatoresti de la sediul Cloudini.

8.7 PARTILE sunt de acord sa comunice public relatia lor contractuala si sa isi mentioneze reciproc numele comercial in materiale de marketing si promovare sau in comunicate de presa.

8.8 PARTILE se obliga sa se abtina de la orice acte sau fapte care ar putea prejudicia reputatia si/sau interesele de afaceri ale celeilalte PARTI.

8.9 Succesorii legali ai PARTILOR se subroga in drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul Contract.

8.10 Orice notificare trimisa de catre una dintre PARTI va fi trimisa la adresa celeilalte PARTI descrisa in preambulul Contractului si se considera ca fiind primita si acceptata daca in 3 zile de la primirea acestora nu se contacteaza partea emitenta pentru solutionarea neconcordantelor.

ANEXA DE SUPORT si MATRICEA DE RESPONSABILITATI

Infrastructura cloud

  Cloudini Beneficiar
Alimentare electrica, generator de rezerva, alimentare UPS, HVAC, control acces 24x7, supraveghere video X  
Furnizare acces Internet din AS#42800 prin BGP cu multipli furnizori X  
Intretinere infrastructura retea X  
Disponibilitate infrastructura retea 24x7, cu exceptia ferestrelor de mentenanta anuntata X  
Monitorizare servere fizice si storage X  
Notificare despre lucrari de mentenanta care ar putea duce la indisponibilitatea infrastructurii sau a masinilor virtuale de pe un server fizic X  
Asigura ca transferul masinilor virtuale intre servere (High Availability) se face automat in cazul incidentelor izolate care afecteaza doar un server fizic X  
Asigura instalarea initiala de sisteme de operare si aplicatii din lista predefinita, in versiuni stabile tehnic X  
Asigura obtinerea, acolo unde este cazul, licentelor si permisiunilor de utilizare pentru software si aplicatii contra cost, din lista predefinita X  
Ofera suport tehnic limitat prin intermediul websiteului, inclusiv prin documentatii scrise, sectiuni FAQ si forumuri X  

Masini virtuale si continut date

  Cloudini Beneficiar
Introuduce si mentine date de contact corecte si actualizate de cate ori este nevoie   X
Respecta si aplica practica generala pentru securitate de retea si administrare servere   X
Aplica actualizari de securitate critice pentru aplicatiile si sistemele de operare care ruleaza pe cloud servers   X
Asigura ca serviciile necesare repornesc automat in caz de reboot server   X
Configureaza si administreaza backup-urile si restaurarea masinilor virtuale prin snapshots sau/si creaza si intretine o copie de backup a configuratiilor si a continutului in afara serviciului Clodini   X
Asigura obtinerea, acolo unde este cazul, licentelor si permisiunilor de utilizare pentru software si aplicatii, inclusiv cele folosite de utilizatorii finali.   X
Asigura configurarea adreselor de e-mail postmaster@ si abuse@ pentru fiecare domeniu gazduit pe infrastructura Cloudini   X

Versiune contract: